برنامه آموزشی بهداشت محیط

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری کارگاه

فایل آموزشی

1

اولین مانور استانی مدیریت بهداشت محیط در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

18/07/91

5

2

 

مبارزه با حشرات و جوندگان

15/08/91

5

5

3

مراحل زایمان عقرب

-

5

4

منابع آزمون شرکتهای خوداظهاری و خود کنترلی

 
  1. BM10

  2. BM11

  3. BM1GMP

  4. BM7FAZELABBIMARESTAN

  5. BM6BEHDASHTMATAB

  6. BM8 PAMANDPEZESHKI

  7. راهنمای کنترل بهداشت آب استخرهای شنا

 

 عناوین آموزشی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی پرسنل بهداشت محیط شهرستانها در سال 1392

مدیریت پسماندهای بیمارستانی  (8 ساعت)

آمادگی در برابر بلایا  (10 ساعت) 

آشنایی با روشهای اطفاء حریق  (6 ساعت)

نقش والدین در پیشگیری از سیگار کشیدن فرزندان  (6 ساعت)