برنامه های واحد بهداشت محیط

 

 بهداشت آب و فاضلاب

 

 - آیین نامه حریم مخازن ، تاسیسات آبی ، کانالهاي عموم آبرسانی، آبیاري وزهکشی 

 

 - راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

 

 - استاندارد 1011 ویژگی های میکربیولوژی آب

 

- استاندارد 1053 آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

 

 - استاندارد 2441 آب معدنی طبیعی - ویژگی ها 

 

 -  دستورالعمل تشدید  فعالیت بهداشت محیطی با توجه  به بروز طغیان بیماریهای اسهالی ناشی

    ازباکتری E-coli در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا  

 

- راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

 

- آب استخرهای شنا و ویژگی های میکروبیولوژی

 

 

 بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

 

- دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی 

 

- دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه بهداشت عمومی و اصناف

 

- دستورالعمل  طرح توسعه و تشدید نظارتها در ساعات غیر اداری و روز های تعطیل

 

- آیین نامه مقررات بهداشتی مراکز و موسسات کرایه ظروف

 

- اقلام  مورد نیاز در جعبه کمکهای اولیه

 

- فلوچارت ارجاع پروند های تخلف یا عدول از مقررات بهداشتی به دفتر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی

امور بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 بهداشت اماکن عمومی

 

- آیین نامه بهداشت محیط مدارس 

 

 -آیین نامه مقررات بهداشتی روستا مهد

 

- فرم مقررات بهداشت محیط روستا مهد

 

- فرآیند آماده سازی برای استفاده مجدد از تجهیزات و ابزار در آرایشگاهها

 

- طرح شبنم ( شورای بهداشت نمازگزاران مساجد )

 

- آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان

 

 

* بهداشت مواد غذایی

 

- دستورالعمل ماه رمضان 

 

- دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل  طغیانهای منتقله از غذا 

 

- فلوچارت بروز طغیان

 

- دستورالعمل و گردش کار نمک خوراکی ید دار و تصفیه شده

 

- دستورالعمل تغذیه در مراکز عمومی طبخ و توزیع غذا

 

 

بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان

 

- راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

 

- آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانها 

 

- راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی 

 

- ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

 

 

 بهداشت پرتو ها

 

 - قانون حفاظت در برابر اشعه

 

- آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه 

 

- ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای 

 

 

 بهداشت هوا

 

- آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 

 

- آئین نامه اجرائی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا  

 

- دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری آلودگی هوا به علت کیفیت خاص جوی و پایداری وارونگی دما 

 

- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون

 

 

 بهسازی محیط روستا

 

- دستورالعمل اجرائی تفاهم نامه همکاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی ( ره) در خصوص افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به توالت بهداشتی 

 

- تفاهم نامه همکاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی ( ره) در خصوص افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به توالت بهداشتی

 

 

 شهر/ روستای سالم( ابتکارات جامعه محور CBI)

 

- مصوبه هیات وزیران برای تشکیل شورای ستاد شهر سالم 

 

- توانمند سازی جوامع محلی با بهره گیری از رویکرد نیازهای اساسی توسعه BDN 

 

چک لیست 100 نکته ای خود ارزشیابی جوامع مجریCBI

 

- خلاصه راهنما در راستای اجرای برنامه شهر سالم

 

- کتابچه راهنمای آموزشی برنامه شهر سالم

 

 

پسماند ها

 

- قانون مدیریت پسماند

 

 

 کاهش اثرات بلایا

 

- خدمات سلامت در حوادث و سوانح غیر مترقبه

 

- طرح جامع امداد و نجات کشور 

 

- لیست شهرستانهای معین هر شهرستان در زمان وقوع بلایا و حوادث غیرمترقبه به منظور امداد رسانی در برنامه های بهداشت محیط

 

- پروتکل عملیاتی بهداشت محیط در هنگام ورود به منطقه در زمان وقوع بلایای طبیعی

 

 

 کنترل مصرف دخانیات

 

- آیین نامه اجرایی قانون جامع و کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

 

- آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

 

دستورالعمل اجرایی طرح راه اندازی مرکز مشاوره کنترل  دخانیات

 

 کنترل ناقلین بیماریها

 

- ضوابط  فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

 

دستورالعمل اجرایی ضوابط دریافت پروانه شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن

عمومی و خانگی

 

متمم دستورالعمل اجرایی ضوابط دریافت پروانه شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در

اماکن عمومی و خانگی