برنامه های گروه سلامت روان

 

بیمار یابی و مراقبت از بیماران اعصاب و روان

معرفي برنامه

 

شرح وظايف سطوح مختلف بهداشتي در برنامه

 

كتابچه آموزشي بهداشت روان (معرفي بيماري هاي رواني شديد، رواني خفيف، صرع، عقب ماندگي ذهني، ساير موارد)

 

ليست داروهاي موجود در مراكز بهداشتي درماني روستايي

 

پیشگیری از خودکشی

معرفي برنامه

 

متون آموزشي

 

وظايف پزشكان

 

پيشگيري از سوء مصرف مواد

مواد افيوني تضعيف كننده سيستم عصبي مركزي مي باشد.

 

پان ماده ي مخدري مركب از تنباكو و حشيش مي باشد.

 

مراكز امداد رساني به معتادان خياباني (DIC)

 

فتواي علما در مورد اعتياد به مواد

 

برنامه آموزشي مهارت هاي فرزتد پروری

معرفي برنامه

 

متون آموزشي

 

مداخلات روانی اجتماعي در بلایاي طبيعي

معرفي برنامه

 

متون آموزشي

 

برنامه آموزش مهارت هاي زندگی

معرفی برنامه مهارت زندگی

 

احساس و هيجان

 

همكاري

 

ارتباط

 

خودآگاهي

 

قاطعيت و توانايي نه گفتن

 

تفكر خلاق و تفكر نقاد

 

راه اندازي مركز مهارت هاي زندگي