برنامه های واحد غیر واگیر

دیابت

* دیابت چیست؟ عوارض زودرس و دیررس آن

* انواع دیابت و علائم آن

* عوامل خطر دیابت

* عوارض دیابت

* دیابتی ها مراقب باشند

* 6علامت هشدار دهنده دیابت

* آیا شما در معرض دیابت هستید؟

* تـیزر دیـابت

* برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع 2 - اجرا در مناطق شهری

* نکاتی در جهت اجرای هر چه بهتر کلاس درس

سرطان

* سرطان چیست؟

* عوامل ایجاد سرطان

*  15نشانه سرطان را بشناسید

* فیبرها با سرطان مبارزه می کنند

* سرطان های شایع در استان فارس در سال 88

*  prevention cancer(تهیه و تنظیم: دکتر حسین فرامرزی)

* چارت سرطانهاي مختلف در انسان (تهيه و تنظيم: دكتر پارسا)

* شانس ابتلا به سرطان در افراد چگونه است؟ (تهیه و تنظیم: دکتر حسین فرامرزی، دکتر زهرا خسروی زادگان)

ژنتیک

* تالاسمی

* غربالگری بدو تولد

* سندرو داون

* گالاکتوزومی

* فنیل کتونوری

* فاویسم

* کم کاری تیروئید

بیماری قلبی - عروقی و پرفشاری خون

* پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی

* چند توصیه برای بیمارانی که فشارخون بالا دارند

پیشگیری از حوادث و برنامه جامعه ایمن

* تعریف، انواع، اپیدمیولوژی و پیشگیری از حوادث

* شاخصهای محاسبه حوادث

* معرفی برنامه جامعه ایمن

شهرهای مجری جامعه ایمن

سال پذیرش

نام شهرستان

تقاضانامه عضویت

1387

ارسنجان

Arsanjan  safe community

1388

نیریز

Neyriz  safe community

1390

خرمبید

Khorambid  safe community

1390

فراشبند

Farashband  safe community

1390

اقلید

Eghlid  safe community

1390

آباده

Abadeh  safe community