تماس با ما

 

 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شيراز

 

نشانی :شيراز - خيابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه چهارم
صندوق پستی :14336 - 71348
تلفن :

071-32122725

071-32122726

دورنگار :071-32347315
وب سایت :fhc.sums.ac.ir
نشانی الکترونیکی : farshealtcenter @ sums.ac.ir