تماس با ما

 آدرس:  شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز- طبقه چهارم -  گروه بهداشت محيط و حرفه ای            

شماره تلفن تماس:  2122746 - 0711     

شماره فاکس:  2122444 -  0711    

 شماره پیامک کوتاه :  3000849607  

 

   شماره تلفن شکایات مردمی :1490  2122746-2122448-2122428-2122397-2122429