تماس با ما

* مدیر گروه واحد بیماری های غیرواگیر          32122449  3  

 

* معاون واحد بیماری های غیرواگیر- کارشناس ژنتیک           32122395 - 32122547

 

* کارشناس حوادث غیرترافیکی و جمعه ایمن- کارشناس دیابت            32122447

 

* کارشناس حوادث ترافیکی             32305410   داخلی 7354

 

* کارشناس قلب و عروق            16-32305410   داخلی 7421

 

* کارشناس سرطان             32122680

 

 پست الکترونیکی:    gh-vagir @sums.ac.ir