خدمات مردمی

 

 

لیست شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی دارای مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

لیست کلینیک های ترک دخانیات در استان فارس

 

 

 

لیست آموزشگاههای بهداشت اصناف

 

 

 

شهروندان محترم در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی از واحد های صنفی مراتب را به سامانه رایگان 1490 ویژگی رسیدگی به تخلفات بهداشتی اطلاع دهید.