خدمات مردمی

 

 

لیست شرکتهای مبارزه با حشرات استان فارس

 

 

 

لیست کلینیک های ترک دخانیات در استان فارس

 

 

 

لیست آموزشگاههای بهداشت اصناف

 

 

 

شهروندان محترم در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی از واحد های صنفی مراتب را به سامانه رایگان 1490 ویژگی رسیدگی به تخلفات بهداشتی اطلاع دهید.