راهنمای ارباب رجوع واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

روند تجويز شيرمصنوعي يارانه اي در شهرستان شيراز

 

   براساس آموزه هاي ديني و نيز تحقيقات علمي درسراسر دنيا، شير مادر بهترين منبع تغذيه نوزاد و نيز شيرخوار طي 2 سال اول تولد (خصوصا طي 6 ماه اول زندگي كودك) مي باشد. لذا به منظور تضمين سلامت كودكان، توزيع شيرمصنوعي يارانه اي صرفا برمبناي آخرين يافته هاي علمي و مصوبات كشوري صورت مي گيرد. در اين راستا در كليه مراكز بهداشتي و درماني و نيز پايگاه هاي بهداشتي در سطح شهرستان شيراز، مشاوره در زمينه تغذيه نوزاد و كودك شيرخوار با شير مادر انجام مي شود. در صورت نياز به ارزيابي و مشاوره بيشتر، ارجاع مادر و كودك به يكي از مراكز مشاوره شيردهي صورت مي گيرد. در صورت تأييد نياز به تجويز شيرمصنوعي (براساس دستورالعمل هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، ارجاع به يكي از مراكز صدور كوپن شير مصنوعي انجام مي شود.

 

 مراكز مشاوره شيردهي جهت بررسي وضعيت مادر و شيرخوار و تأييد نياز يا عدم نياز به شير مصنوعي

 

  • مركز بهداشتي و درماني شهيد مفتاحي (خيابان 500 دستگاه ارتش)

  • مركز بهداشتي و درماني موسي بن جعفر (ع) (بلوار عدالت)

  • مركز بهداشتي و درماني فاطمه الزهرا (1) (خيابان همت شمالي)

  • مركز بهداشتي و درماني فاطمه الزهرا (2) (خيابان 30 متري سينما سعدي)

  • مركز بهداشتي و درماني نمازي (خيابان قاآني كهنه)

  • مركز بهداشتي و درماني حسين بن علي (1) (سه راه مدبر)

  • پايگاه بهداشتي ابيوردي (خيابان ابيوردي)

 

- مراكز مشاوره ازدواج

 

كلينيك تخصصي طب سالمندي امام رضا