راهنمای ارباب رجوع

مراكز درماني تخصصي ويژه سرطان:

5 مركز شيمي درماني وجود دارد كه 2 مركز بصورت بستري و 3 مركز بصورت سرپايي خدمات شيمي درماني را به بيماران سرطاني ارائه مي دهد.

مراكز بستري:

1-بيمارستان نمازي            2-بيمارستان امير

مراكز سرپايي:

1-كلينيك شهيد مطهري                2-كلينيك امام رضا (ع)                   3-كلينيك شهيد فقيهي

مراكز ارائه خدمات شيمي درماني به بزرگسالان:

1-كلينيك شهيد فقيهي                 2-بيمارستان نمازي            3-بيمارستان امير

مراكز ارائه خدمات شيمي درماني به كودكان:

1-كلينيك امام رضا (ع)                   2- بيمارستان نمازي

مركز راديوتراپي (اشعه درماني) در بيمارستان نمازي واقع گرديده است.

 Border

مراکز غربالگری نوزادان در شهر شیراز:

1- مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرا(س) (1):  میدان معلم (چهاراه گار)- بلوار ایمان جنوبی- تلفن: 36321909

2- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بوستان:  شهرک گلستان- بعد از فلکه دوم- بلوار علامه امینی- نبش بلوار صبا- 

تلفن: 36217002

3- مرکز بهداشتی درمانی شهید مفتاحی:  بلوار رحمت- پانصد دستگاه ارتش- خیابان شهید فکوری- ایستگاه 1- 

تلفن: 37503232

4- مرکز بهداشتی درمانی طالقانی:  بلوار مدرس- جنب تالار مروارید-  تلفن: 37265015

5- مرکز بهداشتی درمانی ابوالفضل(ع):  کلبه سعدی- بلوار نصر- روبروی بانک مسکن- جنب مسجد ابوالفضل- 

تلفن: 37304666

 Border

مراکز مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در شهر شیراز:

1- مرکز بهداشت شهدای والفجر تلفن: 32354786

2- درمانگاه شهید سلطانی:  قصردشت-  تلفن: 36314185

 Border

مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تالاسمی (ژنتیک) تابع دانشگاه علوم پزشکی فارس:

ردیف

نام مرکز/ شبکه

نام مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره پیش از ازدواج

آدرس- شماره تلفن

1

شبکه بهداشت و درمان آباده

مرکز بهداشت شهرستان اباده

آباده-  مرکز بهداشت           07513349192

2

شبکه بهداشت و درمان استهبان   

مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک

استهبان- مرکز بهداشت شهرستان  073242251

3

شبکه بهداشت و درمان ارسنجان

مرکز بهداشت شهرستان

ارسنجان-مرکز بهداشت     07297622384

4

شبکه بهداشت و درمان اقلید  

مرکز بهداشت شهرستان

اقلید- مرکز بهداشت    07524222131

5

شبکه بهداشت و درمان بوانات

مرکز بهداشتی ودرمانی سوریان

بوانات-مرکز بهداشتی درمانی سوریان 07523222286

6

شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد

مرکز بهداشتی سعادت شهر

سعادت شهر - مرکز بهداشتی و درمانی 07297222011

7

شبکه بهداشت و درمان خنج

مرکز بهداشتی و در مانی شماره یک

خنج –مرکز بهداشتی شماره یک 07824522488

8

شبکه بهداشت و درمان داراب

مرکز بهداشتی و درمانی محمد رسول الله

داراب –مرکز بهداشتی و درمانی 07326244421

9

شبکه بهداشت و درمان زرین دشت

مرکز بهداشت زرین دشت

زرین دشت –مرکز بهداشت شهرستان 07327224013

10

شبکه بهداشت و درمان خرمبید

مرکز بهداشت شهرستان

خرمبید –مرکز بهداشت شهرستان 07523521300

11

شبکه بهداشت و درمان سپیدان

مرکز بهداشت شهرستان

سپیدان –مرکز بهداشت شهرستان 07127223432

12

شبکه بهداشت و درمان سپیدان

مرکز بهداشت هرابال

سپیدان –هرابال –مرکز بهداشتی 07127622276

13

شبکه بهداشت و درمان شیراز

مرکز بهداشتی و درمانی نادر کاظمی

شیراز- میدان و لیعصر- مجتمع درمانی نادرکاظمی 07137269111

14

شبکه بهداشت و درمان شیراز

مرکز بهداشتی و درمانی شهید سلطانی

شیراز -  قصردشت –مرکز بهداشتی و درمانی شهید سلطانی    07116314185

15

شبکه بهداشت و درمان فراشبند

مرکز بهداشت شهرستان

فراشبند -  مرکز بهداشت شهرستان 0712662528

16

شبکه بهداشت و درمان قیروکارزین

مرکز بهداشت  شهرستان

قیروکارزین -  مرکز بهداشت شهرستان 07924226420

17

شبکه بهداشت و درمان کازرون

مرکز بهداشتی و درمانی باقرالعلوم

کازرون –مرکز بهداشتی باقرالعلوم 07212225583

18

شبکه بهداشت و درمان لارستان

مرکز بهداشتی و درمانی موسی الرضا

لارستان –شهر جدید - مرکز بهداشتی موسی الرضا(ع) 07812249069

19

شبکه بهداشت و درمان لارستان

مرکز بهداشتی ودرمانی

لارستان –گراش –مرکز بهداشتی محمد رسول الله 0782222224

20

شبکه بهداشت و درمان لارستان

مرکز بهداشتی ودرمانی جویم

لارستان –جویم - مرکز بهداشتی 07823222300

21

شبکه بهداشت و درمان لامرد

مرکز بهداشت شهرستان

لامرد - مرکز بهدشت شهرستان  07825222530

22

شبکه بهداشت و درمان مرودشت

مرکز بهداشت خلیج فارس

مجتمع درمانی خلیج فارس 07283333291

23

شبکه بهداشت و درمان ممسنی

مرکز بهداشت شهید خواجه

ممسنی –مرکز بهداشت 07234225826

24

شبکه بهداشت و درمان مهر

مرکز بهداشت شهرستان

مهر - مرکز بهداشت شهرستان  07826522384

25

شبکه بهداشت و درمان نی ریز

مرکز بهداشت شهرستان

نی ریز - مرکز بهداشت شهرستان 07325230634

26

شبکه بهداشت و درمان فیروزآباد

مرکز بهداشت شهرستان

فیروز آباد

27

شبکه بهداشت و درمان خرامه

خرامه