سوالات متداول در واحد امور دارو

 

س -نحوه عقد قرارداد داروخانه در برنامه پزشك خانواده روستايي چگونه است ؟

ج-ارسال درخواست كتبي داروساز به شبكه بهداشت محل مورد نظرو پيگيري جواب از طريق شبكه

  س -آيا شبكه راسا اقدام به واگذاري شعبه ميكند ؟

ج-خيردرخواستها پس از ارسال از طريق شبكه به واحد امور دارويي معاونت بهداشتي در كميته واگذاري بايد مطرح شود و موافقت لازم را بدست آورد.

 

س -شرايط واگذاري شعب چيست ؟

ج-1-محل استقرار داروخانه اصلي بايد در شهرستان مورد نظر باشد 2-محل تاسيس داروخانه اصلي بايد در روستا باشد 3-كمترين بعد مسافت به محل مورد نظر جهت واكذاري4- داروساز بايد صلاحيت لازم جهت اخذ شعبه را داشته باشد

 

س -آيا داروخانه هاي مستقر در شهر مي توانند شعب در روستا داشته باشند ؟

ج- خير داروخانه هاي مستقر در شهر ها مجاز به تاسيس شعبه نمي باشند مگر در موارد استثنا و با صلاحديد كميته استاني واگذاري داروخانه ها

 

س- آیا شعب باید اجاره پرداخت نمایند ؟

ج- با توجه به  اینکه هرگونه واگذاری مکان و یا دستگاهی به بخش خصوصی منوط به دریافت مبلغ اجاره میباشد داروخانه های متقاضی شعبه باید مبلغی را بعنوان اجاره محل به شبکه پرداخت نمایند

 

س - میزان اجاره چگونه تعیین میگردد ؟

ج- ابتدا شبکه بهداشت فرم اطلاعات اجاره محل داروخانه را تکمیل کرده  و به همراه اجاره پیشنهادی آن را  به واحد امور داروی معاو.نت بهداشتی ارسال میکند . سپس در کمیته تعیین اجاره بررسی میگردد و اجاره نهایی به شبکه بهداشت اعلام میگردد

 

س- مسئولیت تامین وتوزیع داروهای ده گردشی به عهده کیست ؟

ج- مسئولیت تامین وتوزیع داروهای برنامه ده گردشی طبق قرارداد به عهده بخش خصوصی می باشد و چنانچه بخش خصوصی نتواند پرسنل ده گردشی را تامین نماید بگونه ای باید با شبکه بهداشت همکاری نماید که برنامه ده گردشی دچار اخلال نگردد.

 

س- آیا پزشک مرکز مجاز به نوشتن داروهای خارج از لیست 470 قلمی میباشد ؟

ج - با توجه به اینکه این لیست در بر گیرنده اکثر داروهای مورد استفاده در سطح یک می باشد لذا پزشک مرکز مجاز به نوشتن افلام خارج از این لیست نمی باشد.

 

س- آیا تامین داروهای قفسه اورژانس به عهده بخش خصوصی می باشد ؟

ج- بله با توجه به بند 8 ماده 4 قرارداد واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی تامین داروهای گنجه اورژانس به عهده بخش خصوصی می باشد

 

س- مبلغ حق نسخه پیچی نسخ بیمه روستایی در شعب چقدر است ؟

ج- مبلغ حق نسخه پیچی در شعب 3500 ریال می باشد که این مبلغ توسط واحد امور دارویی دانشگاه به ازاء هر نسخه به حساب داروخانه ها واریز می شود و داروخانه حق گرفتن مبلغی به عنوان حق فنی و یا حق نسخه پیچی از بیمار نمی باشد.

 

س- مهلت تحویل نسخ بیمه روستایی تا چه تاریخی می باشد ؟

ج - تا دهم هر ماه نسخ مربوط به ماه قبل تحویل گرفته می شود و فقط  تا یک ماه تاخیر قابل دریافت می باشد  در غیر اینصورت نسخ به هیچ عنوان پذیرش نمی گردد