سوالات متدوال در زمینه تغذیه

 

 

 

سوال 1 : محل تبت مکمل های تغذیه ای درسامانه کجاست؟

 

 پاسخ : مکمل های تغذیه ای مانند اسیدفولیک، قرص و قطره آهن ،......در منوی ارائه خدمت ، دارو و اقلام بهداشتی ثبت می گردد.

 

سوال 2 : در بخش دارو و اقلام بهداشتی چگونه می توان نسبت به ثبت قرص و قطره آهن اقدام کرد؟

 

 پاسخ : پس از ورود به بخش دارو و اقلام بهداشتی ، دگمه شیفت را گرفته و حرف آ(ا کلاهدار) را بنویسید.کلمه آهن مشاهده خواهد شد انتخاب نموده و سپس شکل دارو شامل قرص یا قطره را تعیین نموده ثبت نمایید.

 

سوال 3  : آمار کودکان دچار اختلال رشد قدی را از کدام بخش سامانه می توان استخراج نمود؟

 

پاسخ : ازمنوی گزارش ها- گزارش مراقبتها-گزارش تشخیص-نوشتن کلمه رشد دربخش  طبقه بندی-انتخاب گزینه رشد قدی نامطلوب و سپس جستجو