سوالات متداول سلامت خانواده

 

 

 

سوال 1: برای ثبت مشاوره باروری سالم از کدام قسمت سامانه سیب می توان استفاده کرد؟

 

پاسخ : بعد از انتخاب گیرنده خدمت ، باورود به بخش ارایه خدمت ، سایر مراقبت ها ، مشاوره باروری سالم می توان اقدام به ثبت این مشاوره نمود.

 

سوال 2: نحوه ثبت مرده زایی در سامانه چگونه است؟

 

پاسخ :در منوی ثبت وقایع،ثبت زایمان، مرده زایی تیک زده می شود.

 

سوال 3 : آیا برای ثبت نتیجه پاپ اسمیر با نقش بهورز درسامانه محلی درنظر گرفته شده است یا در میزکار ماما ثبت می گردد؟

 

پاسخ : در میز کار بهورز محلی برای درج پاپ اسمیر وجود ندارد.

در میز کار ماما باید ثبت گردد.دربخش اقدام نیز گزینه نمونه گیری ها (خون، مدفوع،اسمیر واژن و...) وجوددارد که در نقش بهورز نباید این بخش به عنوان اقدام ثبت گردد.

 

سوال 4: آیا برای ثبت شنوایی سنجی نوزادان درسامانه محلی درنظر گرفته شده است ؟

 

پاسخ : بله.در منوی ارائه خدمت، اقدام، شنوایی سنجی را می توان ثبت نموده و توضیحات لازم نیز نوشته شود.

 

سوال 5 : آیا مشاوره باروری سالم باید برای کلیه زنان انجام گیرد ؟

 

پاسخ : مشاوره باروری سالم برای کلیه خانم های همسردار واجد شرایط گروه سنی باید انجام گرفته و درسامانه ثبت گردد.

 

سوال 6 : مراقبتهای پیش از بارداری و ثبت آن درسامانه توسط چه کسی باید انجام گیرد ؟

 

پاسخ : انجام و ثبت مراقبت پیش از بارداری وظیفه ماما می باشد. لذا لازم است بهورزان و مراقبان سلامت زنان تحت پوشش واجد شرایط خود را برای انجام مراقبت پیش از بارداری به ماما ارجاع نمایند.

 

سوال  7: آیا موارد سقط هم باید درسامانه ثبت گردد ؟

 

پاسخ : بله.کلیه موارد سقط (خروج حاصل بارداری قبل از هفته 22 بارداری) باید در سامانه ثبت گردد. با ورود به منوی ثبت وقایع، کلیک برروی ثبت سقط می توان این موارد را ثبت نمود.

 

سوال  8: آیا باید ازدواج های سالهای قبل نیز درسامانه ثبت گردد؟

 

پاسخ : تاریخ ازدواج خانم هایی که در دوسال گذشته ازدواج کرده اند از جهت مشاوره های تک فرزندی و بی فرزندی درسامانه ثبت گردد. کلیه موارد ازدواج جدید سال جاری و آینده نیز ثبت شود.

 

 

سوال  9: فرم مراقبت پیش از بارداری در کدام قسمت میزکار ماما در سامانه قرار دارد؟

 

پاسخ : بعد از تکمیل فرم مشاوره باروری سالم توسط بهورز یا مراقب سلامت ،درصورتیکه پاسخ سوال شک به بارداری خیر بوده و فرد تمایل به بارداری داشته باشد، ایشان به ماما ارجاع داده می شوند.سپس در میز کار ماما با انتخاب گیرنده خدمت ،در فهرست مراقبتهای انجام نشده، فرم مراقبت پیش از بارداری قابل مشاهده و تکمیل است.

 

 

سوال: در میز کار ماما ثبت پاپ اسمیرچگونه انجام گیرد  ؟

 

پاسخ :  انتخاب گیرنده خدمت - تعیین شکایت و ثبت توضیحات و ذخیره ،سپس از بخش سایر خدمات انتخاب گزینه اقدام-تایپ کلمه پاپ اسمیر جستجو ، انتخاب گزینه مورد نظر و توضیحات

 

 

 

سوال : در میز کار ماما ثبت مامو گرافی چگونه انجام گیرد؟

 

پاسخ : انتخاب گیرنده خدمت - تعیین شکایت و ثبت توضیحات و ذخیره ،سپس از بخش سایر خدمات انتخاب گزینه اقدام-تایپ کلمه ماموگرافیجستجو ، انتخاب گزینه مورد نظر و توضیحات

 

 

سوال:آیا درمیز کار ماما محلی برای ثبت آموزش ها وجوددارد؟

 

 پاسخ : بله در بخش سایر خدمات ،اقدام با تایپ کلمه آموزش ،جستجو کرده و گزینه آموزش بهداشت انتخاب گردیده ،توضیحات در زمینه مطلب آموزشی و شیوه آموزش و .... ثبت و ذخیره می گردد.

 

 

سوال:داروهای تجویزی توسط ماما برای بیماریهای زنان در کدام بخش سامانه باید ثبت گردد؟

 

 

پاسخ :بعد از انتخاب گیرنده خدمت-تعیین شکایت اصلی-شرح توضیحات و ذخیره ،از بخش تجویز انتخاب داروی مورد نظر ،نوشتن مقدار دارو و تعیین دستور مصرف ،درج توضیحات ، ذخیره می گردد.

 

 

سوال : فرم بررسی سطح دوم آمپولها و قرصهای جلوگیری از بارداری توسط چه کسی باید تکمیل گردد؟

 

 پاسخ : این فرم  توسط پزشک یا مام می تواند بعد از ارزیابی و سوال تکمیل گردد.در میزکار هردو نفر وجوددارد.

 

 

سوال  : فرم غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ باید برای چه کسانی تکمیل گردد؟

 

 پاسخ : افراد 50سال به بالا ، اما لازم است ابتدا آموزش لازم به ارائه دهندگان خدمات و کاربران سامانمه داده شود ،سپس اقدام نمایند

 

 

سوال: چگونه می توان عملکرد ماما را درمیز کار کارشناس ستادی و مدیرسیستم گزارش گیری کرد؟

 

پاسخ : الف ) از منوی شبکه خدمت ،فعالیت کاربران سامانه،انتخاب نقش ماما،تایپ و جستجوی کلمه کلیدی ماما دربخش خدمت  و یا انتخاب گزینه مادرباردار یا باروری سالم از بخش گروه سنی و تعیین محدوده زمانی مورد نظر می توان گزارش گیری نمود ب) از منوی خدمات،مراقبتها،گزارش تشخیص ها ،تایپ کلمه ماما دربخش مراقبت ، تعیین تاریخ گزارش گیری و جستجو.

 

 

سوال:آیا بعد از سقط باید مراقبت پس از زایمان انجام گیرد؟

 

پاسخ : خیر نیاز به تکمیل فرم مراقبت پس از زایمان نمی باشد.

 

سوال  : آمار میانسالانی که از قرص ویتامین D3 استفاده می کنند از کدام بخش سامانه قابل استخراج است ؟

 

پاسخ :از منوی گزارش ها-گزارش مراقبتها-گزارش علائم و نشانه ها-تعیین محدوده سن-نوشتن کلمه تن سنجی دربخش مراقبت ، انتخاب گزینه تن سنجی و الگوی تغذیه  و همچنین نوشتن ویتامین درقسمت علامت و انتخاب ویتامین D3 سپس جستجو

 

سوال  :با توجه به موارد مندرج درسامانه، چه کودکانی  برای انجام آزمایش کم خونی و چربی خون لازم است ارجاع شوند؟

 

پاسخ : کلیه کودکان باید در سنین 9-7 ماهگی برای انجام آزمایش cbc  و در یکسالگی برای انجام آزمایش ua-uc و در سه سالگی برای انجام آزمایش چربی خون لازم است ارجاع شوند.

 

سوال  :چگونه می توان سلامت باروری را در سامانه گزارش گیری کرد؟

 

پاسخ :  از منوی گزارش ها- گزارش مراقبتها-گزارش اقدام و تشخیص با نوشتن عبارت سلامت باروری و جستجو