سوالات متداول بیماریهای واگیر و واکسیناسیون

 

 

 

سوال 1 : آیا با توجه به سوالات مطرح شده در فرمهای ارزیابی جوانان در سامانه ، باید به همه جوانان واکسن هپاتیت تلقیح کرده و درسامانه ثبت کرد؟

 

پاسخ :خیربراساس آخرین راهنمای ایمنسازی درصورت نیاز واکسینه گردند.

 

سوال 2 : محل تبت داروهای بیماران  واگیردرسامانه کجاست؟

 

 پاسخ : بعد ازورود به منوی ثبت نام و سرشماری، فهرست خدمت گیرندگان ، انتخاب گیرنده خدمت شناسایی شده مبتلا به بیماری واگیر انجام گرفته به منوی ثبت وقایع وارد شده و در بخش ثبت داروها، داروهای تجویزی و مصرفی فرد ثبت می گردد.

 

 

سوال 3 : چگونه می توان از تعداد بیماران واگیردار ثبت شده درسامانه گزارش گیری نمود؟

 

 پاسخ : انتخاب منوی مدیریت سامانه ، ورود به بخش ساخت گزارش  انجام گرفته ، عنوان بیماری مثلا سل نوشته شده و در بخش بیماری نیز عنوان بیماری سل انتخاب گردیده ، می توان محدوده سن، ملیت ، تحصیلات و...نیز تعیین نموده و ثبت کرد.سپس در پایین همین صفحه برروی بخش مشاهده کلیک کرده ،اطلاعات مرتبط با این بیماری اعم از تعداد این بیماران(در سمت راست و بالای صفحه) و اسامی ومشخصات این بیماران در پائین صفحه مشاهده نمود.

 

 

سوال  :ثبت نمونه خون ، مدفوع، خلط و....در کدام بخش سامانه انجام گیرد؟

 

پاسخ :منوی ارائه خدمت ، اقدام : دومین گزینه (گرفتن نمونه خودن، مدفوع، خلط و ...)،درصورت لزوم تعیین تاریخ پیگیری و درج توضیحات