سوالات متداول در واحد غیر واگیر

سوال 1: چه مدت قبل از ازدواج می بایست به مراکز مشاوره مراجعه نموده؟
جواب: حداقل از سه ماه قبل از ازدواج

Border

سوال 2: آیا همه بیماری های ژنتیک قابل تشخیص و پیشگیری می باشند؟
جواب: خیر

Border

سوال 3: آیا ازدواج غیر خویشاوندی نیاز به مشاوره ژنتیک ندارد؟
جواب: خیر

Border

سوال 4: آیا در تمام ازدواج های فامیلی الزاماً نیاز به آزمایش ژنتیک وجود دارد؟
جواب: خیر بسته به مشاوره و رسم شجره نامه

Border

 

سوال5: مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش ازدواج چیست؟
جواب:

1- کپی شناسنامه از هر یک از زوجین یک عدد
2- عکس از هر یک از زوجین 2 قطعه
3- نامه از محضر