سال 97 از نگاه رهبر فرزانه انقلاب : « حمایت از کالای ایرانی »

*

سال 95: «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

*

سال 1394 از نگاه رهبر فرزانه انقلاب:دولت و ملت، همدلی و هم زبانی

222