خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

قوانین و مقررات

قانون تشكيل بسيج

1- بر اساس اصل 151 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقتضاي ضرورت سازماني و پيروي از فرمان رهبر كبير انقلاب تشكيل ارتش بيست ميليوني درتاريخ 19/4/59 از سوي شوراي انقلاب تصويب و ابلاغ شد.

2- فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به بسيج اختصاص دارد كه وظايف بسيج در اين فصل، آموزش نظامي درحد توانايي دفاع از نظام و تماميت اراضي، تعليم و تربيت در زمينه هاي عقيدتي و سياسي سازماندهي اعضاي بسيج برشمرده شده است ...