مطالب آموزشي کارگاه ها

 

 

 كارگاه ارديبهشت ماه 1394

 پيشگري از سوء مصرف مواد

 

كارگاه مهرماه 1394

ابلاغ شرح وظایف نظام تحول سلامت

 

كارگاه 25 مهرماه 1394

 مداخلات روانی اجتماعی در بلایا

مدیریت خشم

حل مساله

 

Border

 

كارگاه اردیبهشت ماه 1395

 اردیبهشت ماه 95

Border

 

كارگاه مردادماه 1395

 پیشگیری از مصرف مواد در دوران بارداری

 

 Border

 

 كارگاه مردادماه 1396

فرزند پروری انتخابی به منظور کاهش مصرف مواد