معاون بهداشتی

 

معاون بهداشتی

 

 

نام و نام خانوادگي معاون:  عبدالرسول همتی

دکتر مقدمی

 

پست مربوطه: معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

 

 مدرك تحصيلي:  دکترای داروسازی 

 

وظايف محوله كليه امور مربوط به معاونت بهداشتي دانشگاه

 

كليه وظايف معاونت:  كليه امور مربوط به معاونت بهداشتي در شيراز و شهرستانها

 

 

 

 Border

 

وظایف محوله به عنوان مشاور ریاست دانشگاه در امور شبکه ها:

 

ايجاد انسجام و وحدت و همدلي بين مديران شهرستانها(رئيس شبكه، رئيس مركز بهداشت و رئيس بيمارستان) به گونه اي كه محوريت رئيس شبكه بعنوان نماينده عالي دانشگاه در شهرستان و پاسخگوي اصلي به مسئولين شهرستان و استان حفظ گردد.

برنامه ريزي و ارائه مشاوره به معاونين محترم بهداشتي، درمان، پشتيباني و غذا و داروي دانشگاه در توسعه همه جانبه تمامي شهرستانها با عطف توجه به تازه تأسيس بودن، محروميت و برخورداري شبكه ها از امكانات، تجهيزات و نيروي انساني بصورت عادلانه و عدالت محور.

ارائه مشاوره به معاونين محترم در توزيع نيروي انساني طرحي و پيام آور بهداشت از يك كانال واحد.

هماهنگي لازم با معاونين محترم دانشگاه و تهيه شاخص هاي قابل اهميت در برنامه ريزي، از فعاليتهاي شبكه ها(مراكز بهداشت، بيمارستانها).

تدوين فرمها و شاخص گذاري فعاليتها، به منظور ارزشيابي عملكرد رؤساي شبكه ها‌(همچنين مراكز بهداشت و بيمارستانها) و رتبه بندي تمامي شهرستانها هر 6 ماه يكبار و ارائه به معاونين و رياست دانشگاه.

برنامه ريزي در خصوص مأموريتها و مراجعات رؤساي شبكه ها و ....... به شيراز جهت پيگيري امور اداري و طراحي مسير واقعي پيگيري امور اجرايي، به گونه اي كه از مراجعات اضافي به رياست و معاونين دانشگاه كاسته شود.

بازديد منظم و ادواري از شبكه ها و ارائه گزارش به رياست دانشگاه.

پيگيري بودجه و اعتبارات شبكه ها( جاري، تملك و دارايي ها و تجهيزاتي و .......) از طريق معاونت محترم پشتيباني دانشگاه.

پيگيري پاسخ به نامه هاي ارجاعي از سوي نمايندگان مجلس، فرمانداران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

هماهنگي لازم با اداره رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به شكايات مطروحه از مسئولين شهرستان به منظور احقاق حقوق مردم و مسئولين.

 

Border

 


تاريخچه اي از مديريت يا معاونت : 

 

رئيس شبكه بهداشت و درمان و مركز بهداشت شهرستانهای اقليد و آباده(10سال)77-68
رئيس گروه كارشناسان بهداشت خانواده استان(يکسال)78-77
معاون فني مركز بهداشت استان فارس(يکسال)79
مدير عامل جمعيت هلال احمر استان فارس(شش سال)85-79
مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی(شش سال)93-87
مشاور رياست دانشگاه در امور شبكه ها و دبير شوراي معاونين دانشگاه                               85 تاکنون
معاون اجرايي معاونت بهداشتی دانشگاه( سه سال )93-96
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  آدرس پستي : شيراز، خيابان زند، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي،طبقه 4
شماره تماس و نمابر : 2352417  و نمابر 230005
آدرس پست الكترونيكي : hemmati @ sums.ac.ir 

 

 

 

Border

 

بسمه تعالی

 


با توجه به لزوم اطلاع ازشکایات/پیشنهادات و انتقادات همکاران، اساتید و کارکنان گرانقدر و عموم مردم ضروري است


موارد را به پست الكترونيك اينجانب hemmati@ sums.ac.ir
ارسال نموده تا بررسي لازم انجام پذيرد.

                          

جهت بررسی و پیگیری، نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیل جهت پاسخگویی و شماره تماس با متن شکایت خود را

ایمیل نمایید.

  

دکتر عبدالرسول همتی

     معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان