معرفی واحد

واحد امور دارويي يكي از واحد هاي ستادي حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد، كه اين واحد وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويي در كليه مراكز بهداشت و كليه واحد هاي وابسته به حوزه معاونت بهداشتي را به عهده دارد و اين فعاليت ها از سياستگذاري در ارائه خدمات دارويي تا تهيه ،تدارك، توزيع دارو و نظارت را شامل مي شود .

با شروع برنامه پزشك خانواده حجم زيادي از  فعاليت هاي دارويي در مراكز بهداشت در قالب اين برنامه شكل گرفته است . تامين داروهاي پزشك خانواده و كليه مسائل مربوط به دارو در اين برنامه توسط اين واحد مديريت مي گردد.

آدرس امور دارويي معاونت بهداشتي :شيراز خيابان زند نرسيده به ميدان نمازي ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي ، طبقه چهارم اتاق شماره 417 واحد امور دارويي

شماره تماس : 2122241-0711  • پیام بهداشتی

    شرايط نگهداري داروها از اهميت بالايي برخوردار است،لذا حتما برچسب روي داروها كه حاوي شرايط نگهداري دارو است را مطالعه نماييد و داروها را در مكان هاي خشك ، بدور از نور و در شرايط مناسب دمايي نگهداري نماييد. دارو را طبق نظر پزشك مصرف كنيد ، هرگز بدون دستور پزشك مقدار مصرفي داروي خود را افزايش يا كاهش ندهيد و مدت زمان مصرف داروهاي خود را از پزشك بپرسيد. برخي داروها در نتايج تست هاي آزمايشگاهي تاثير ميگذارند. بنابراين اگر دارويي مصرف مي كنيد و نياز به انجام آزمايش داريد حتما پزشك خود را در جريان قرار دهيد .