معرفی واحد

معرفی واحد

جريان شكل گيري شبكه هاي بهداشتي درماني كشور در بعد از انقلاب اسلامي ( از سال 1358 ) آغاز گرديده و در سطح وزارت بهداشت گروههاي كاري متعدد متشكل از صاحبنظران و اساتيد وقت  تشكيل گرديد از جمله اين گروهها مي‌توان به گروه برنامه ريزي خدمات بهداشتي ( با 5 كميته آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده و مدارس ، بيماريهاي واگير و غير واگير ، بهداشت محيط  اشاره نمود. ) سياست ها و خط مشي ها و اولويتهاي برنامه هاي بهداشتي در سال 1360 تهيه و ارائه گرديد . سپس شرح وظايف ارتباط واحدها ، نيروي انساني مورد نياز و تنظيم برخي از معيارها و استانداردها براي خدمات تدوين گرديد . براي روشن شدن مفهوم ، مسير و حجم عمليات اجرائي گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهيه طرح هاي گسترش شبكه ها ضرورت پيدا كرد .

به منظور آگاهي كامل از وضعيت جغرافيائي ، فرهنگي و ارتباطي مناطق روستائي هر شهرستان از كارشناسان مجرب استانها خواسته شد كه نسبت به گردآوري و ارائه نسخه هاي خطي طرحهاي گسترش اقدام نمايند . پس از بررسيهاي كارشناسان و مسوولان كشوري در سال 1363 اولين نسخه طرح گسترش شهرستانها آماده گرديد . همزمان با آغاز دوره وزارت آقاي دكتر عليرضا مرندي و انتصاب آقاي دكتر حسين ملك افضلي ( به عنوان معاون بهداشتي وزارت ) زمينه جدي اجراي طرحهاي شبكه ها فراهم شد. ابتدا طرح استان در آذربايجان غربي به صورت پايلوت اجرا شده و پس از رفع مشكلات يك شهرستان از هر استان كه بهتر مي‌توانست از حمايت نمايندگان مجلس و شوراي اسلامي برخوردار باشد . انتخاب شده و طرح در آن اجرا شد . در استان فارس شهرستان فسا در سال 1364  به عنوان شهرستان نمونه زير پوشش طرح گسترش قرار گرفت .

از آن سال به بعد ديگر شهرستانها نيز به تدريج زير پوشش طرح قرار گرفتند ( به گونه اي كه در سال 1370 كليه شهرستانهاي استان فارس زير پوشش طرح قرار داشتند .)

متولي پيگيري اجراي برنامه هاي نظام شبكه در مراكز بهداشت استانها گروه گسترش شبكه ها و در مراكز بهداشت شهرستانها واحد گسترش شبكه مي‌باشد.

مراكز آموزش بهورزي و بازآموزی کارکنان نظام سلامت نیز زیر مجموعه این واحد می باشند که در جهت جذب ،تربيت و بازآموزی  بهورزان و مراقبین سلامت  اقدام مي‌نمايند . این مراکز در شهرستان ها مستقیما زیر نظر معاون بهداشتی شهرستان ومعلونت بهداشتی دانشگاه فعالیت می کنند. مشارکت در زمینه نظارت بر واحدهای بهداشتی و بازآموزی کارکنان بهداشتی در بدو ورود به سیتم از دیگر وظایف این مراکز می باشد.  • پيام بهداشتي

    در برنامه پزشك خانواده مناطق شهري ويزيت پزشك خانواده رايگان می باشد  

  • پیام بهداشتی

    پزشک خانواده شهری راهی برای کاهش هزینه های درمان