معرفی واحد

انسان امروزي در حلقه اي از بيماري هاي غيرواگير از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزي در لابلاي تبليغات بي رويه محصولات غذايي نامناسب و تبعات ناشي از رشد جمعيت نظير آلودگي هوا، ترافيك و حوادث جاده اي، افزايش استفاده از سموم كشاورزي، استرس هاي محيطي، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناك محصور گشته است.

وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و مصرف سبزي و ميوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدني، شناسايي و غربالگري بيماري هاي غيرواگير برابر پروتكل وزارت بهداشت و درمان و در كل ارائه الگوي مناسب شيوه زندگي سالم مي باشد و اين مهم ميسر نيست مگر با همياري و همكاري كليه اقشار جامعه كه در جهت كاهش عوامل مضر و زيانبار، محيطي امن و سالم داشته باشيم.

 9star6b  مناسبت ها:   9star6b

4 می : روز جهانی آسم و آلرژی                     18 اردیبهشت : روز جهانی تالاسمی

23 آبان : روز جهانی دیابت                            1 لغایت 7 بهمن : هفته مبارزه با سرطان

7 مهر (آخرین یکشنیه ماه سپتامبر) : روز جهانی قلب