معرفی واحد

اهداف کلان :

ارتقاء آمادگی و کاهش آسیب پذیری منابع و تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا

ارتقاء آمادگی و کاهش آسیب پذیری خانوارهای ایرانی در برابر بلایا

راهبردهای اصلی :

ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه

رویکرد پیش فعال Proactive)) نظام سلامت به کاهش خطر بلایا

رویکرد تمام مخاطرات All-hazard)) و تمام جنبه های سلامت (Whole health)

رویکرد توجه به مخاطرات گسترده (Extensive) ضمن تاکید بر مخاطرات شدید (Intensive)

ارتقاء ظرفیت نیروی انسانی بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی و تمرین های عملیاتی

توسعه همکاری های درون بخشی و بین بخشی داخلی ، منطقه ای و بین المللی معاونت بهداشتی در امر مدیریت و کاهش خطر بلایا در قالب کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه

   • پیام بهداشتی

    در زمان بلايا شستشوي دست با آب و صابون پس از تماس با اجساد الزامي است . در هنگام بروز حوادث از مواد غذايي فساد ناپذير و خشك كه نيازي به نگهداري در يخچال ندارند استفاده كنيد. در موقع بروز آلودگي هوا فعاليت بدني را كاهش داده و از ورزش در فضاي باز بپرهيزيد. در مثلث حيات  محل قرار گرفتن  ، مخفي شويد در زير پله ها و راهروها قرار نگيريد از مصرف آب آشاميدني مشكوك و آلوده خود داري كنيد از ريختن زباله در اطراف محل زندگي خود داري كنيد جهت آب آشاميدني از شير هاي آب موجود استفاده كنيد در كنار چادر هاي اسكان آتش نكنيد