معرفی واحد

امروزه نظام اطلاعات مناسب، ابزاري مهم براي مديريت و تصميمگيري در همه سازمان‏ها از جمله نظام سلامت كشور محسوب مي شود. داشتن اطلاعات به هنگام و معتبر كه در يك نظام مستمر جمع‌آوري ميشود، ضمن اينكه عمليات جاري سازمان را تسهيل و تسريع ميكند،‌ توانايي و مداخلات مديريتي و حل مشكلات سازماني را نيز فراهم ميسازد. نظام اطلاعات جاري سلامت يكي از مهمترين منابع اطلاعات سلامت است و مهمترين اهدافي كه در اين نظام توسط گروه آمار معاونت بهداشتي دنبال مي شود، عبارتند از:

-       ارتقاي كيفيت آمارها و شاخص‎هاي سلامت

-       امکان دسترسی آسان به اطلاعات در تصمیم‎گیری‌های نظام مراقبت بهداشتی

-       بکارگیری فناوری نوین اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت

-       توانمندسازی مدیران و کارشناسان در عرصه نظام سلامت

-       ترویج بکارگیری پژوهش‎های کاربردی در حل مشکلات سلامت • *

  خواب كافي، دوري از استرس، تغذيه مناسب و ورزش، سيستم ايمني شما را در وضعيت مطلوب حفظ نموده، آن را براي مبارزه با ميكروبها آماده مي نمايد

 • *

  استرسهاي روحي سيستم ايمني بدن را ضعيف نموده و احتمال ابتلا به سرماخوردگي راافزايش مي‏دهند.

 • *

  همكاري و كمك، عشق و محبت، حمايت و تشويق از نكات مهم تسريع در بهبودي بيماري رواني است.

 • *

  سوء تغذيه زمينه را براي عفونتها و بيماريها مساعد مي نمايد از آن جلوگيري كنيم.