معرفی واحد

اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از بهداشت و درمان را حق مسلم براي همه مردم اعلام نموده است. كشور ايران يكي از امضاء‌كنندگان اعلاميه آلماآتا مي‌باشد كه هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 را از طريق خدمات بهداشتي اوليه طرح‌ريزي نموده است.
سياست‌هاي بهداشتي كشور كه اخيراً در نظام جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين گرديده در جهت اقدام هماهنگ در سطوح مختلف بهداشت عمومي از طريق شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور است. يكي از زمينه‌هاي بهداشت عمومي كه بايد در برنامه كلي از اهميت زيادي برخوردار شود بهداشت رواني است. بهداشت رواني صرفاً به مراقبت از بيماران رواني اطلاق نمي‌شود بلكه با بسياري از جنبه‌هاي بهداشت عمومي و بهزيستي افراد جامعه سروكار دارد.
براساس آمار موجود چنين تخمين زده مي‌شود كه حداقل 15 الي 25 درصد از بزرگسالاني كه به درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتي مراجعه مي‌نمايند هیچ گونه بيماري جسمي ندارند و به طور جدي نيز دچار بيماري رواني نمي‌باشند، بلكه آنها تحت فشار، ناراحتي، اضطراب، نگراني و افسردگي همراه با مسائل روان‌تني مي‌باشند. از طرف ديگر با در نظر گرفتن اين حقيقت كه 50 درصد از جمعيت كشور در سنين زير 20 سال هستند و دوران بلوغ و نوجواني از جمله سالهاي حساس و بحراني در دوران زندگي محسوب مي‌شود، مي‌توان نياز رو به تزايد يك برنامه جامع بهداشت رواني را درك نمود.
در حال حاضر واحد بهداشت روان با هدف تامین، گسترش و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد فعالیت می‏نماید.  • خشم

    آيا مي توان از ستارگان خواست كه شب ها ندرخشند يا به ماه گفت كه هميشه كامل باشد؟ به همين ترتيب ، انسان ها نيز مي توانند داراي خصوصياتي باشند كه براي ما دلپذير نباشد (چنان كه ما هم بي ترديد خصوصيتي داريم كه ممكن است ديگران آن ها را دوست نداشته باشند.) ما آن ها را نمي توانيم تغيير دهيم، مگر آن كه خودشان بخواهند (چنان كه هيچ كس نمي تواند ما را تغيير دهد، مگر آنكه خودمان بخواهيم تغيير كنيم.) تنها چيزي را كه ما مي توانيم به آساني در جهان تغيير دهيم خودمان هستيم و اولين قدم در اين راه، اين است كه نخست همه چيز و همه كس (حتي خودمان) را به همان صورتي كه هستند (و هستيم) و نه بصورتي كه ما مي خواهيم باشند، بپذيريم. پذيرفتن انسان ها و دست برداشتن از اعتراض به آن ها و خشمگين شدن از آن كه چرا آن ها آن طوري كه ما مي خواهيم باشند، نيستند، باعث مي شود كه آن ها نيز ما را بهتر بپذيرند، به حرف هاي ما گوش دهند و اگر لازم بدانند خود را تغيير دهند. اين بار كه خشمگين شديد ببينيد آيا اين حرف ها درست است؟

  • شادي

     شادي موهبتي است كه بيشتر به رفتار انسان بستگي دارد نه به محيط اطراف او

  • و انسان شايسته احترام است ...

      هر عملي با عكس العملي مشابه همراه است. لبخند با لبخند پاسخ داده مي شود، مهرباني با مهرباني، خشم با خشم، بي احترامي با بي احترامي، بر طبق اين قانون نمي توان به ديگران بي احترامي كرد و انتظار داشت كه آنان به ما احترام بگذارند. از اين روست كه احترام گذاشتن به ديگران (عمل) احترام گذاشتن به خويش (عكس العمل) و احترام گذاشتن به انسان است. و انسان شايسته احترام است زيرا از ميان تمامي موجودات، تنها انسان است كه مي تواند به عظمت آفرينش پي ببرد و خود نيز دست به آفرينش زند.