معرفی واحد

خانواده واحد اصلی جامعه است. تغییر سریع جمعیتی، اجتماعی - اقتصادی بر الگوهای شکل گیری خانواده و زندگی خانوادگی اثر می گذارد و تغییرهای چشمگیری را در ترکیب و ساختار خانواده ها ایجاد می کند. برنامه های بهداشت باروری باید در خدمت نیاز زنان، کودکان، نوجوانان، و جوانان باشند و ارایه اطلاعات مشاوره ای و خدمات را به آ ن ها مدنظر قرار دهد. با برقراری سیستم مراقبت های بهداشت اولیه (PHC)؛ بهداشت مادر و کودک، تنظیم خانواده و تغذیه از اجزای مهم این سیستم شمرده شدند.

در حال حاضر واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس با هدف ارتقای سلامت گروه های هدف مربوطه به شرح ذیل، تدوین و اجرای استراتژی های کاربردی در این زمینه فعالیت دارد. گروه های مدیریت سلامت خانواده، جمعیت و مدارس عبارتند از:

- گروه سلامت کودکان و نوزادان (شامل: برنامه "ترویج تغذیه با شیر مادر"، برنامه "مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال"، برنامه "مراقبت ادغام یافته کودک سالم"، برنامه تکامل، نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه)

- گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

- گروه سلامت مادران

- گروه باروری سالم و جمعیت

- گروه سلامت میانسالان و سالمندان  • سلامت مادران (3199)

    مصرف روزانه یک عدد قرص اسید فولیک از سه ماه قبل از شروع بارداری تا پایان دوره بارداری باعث پیشگیری از بسیاری نواقص عصبی جنین می شود.

  • سلامت کودکان (3418)

    تا زمانی که قد کودک کمتر از 130 سانتی متر است، او رادر صندلی جلو اتومبیل ننشانید.

  • سلامت سالمندان (3737)

    نخوردن چای و قهوه پس از شام و اجتناب از چرت های مکرر طی روز در بهبود کم خوابی و بدخوابی شبانه موثر است.