معرفی واحد

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است.

به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:

  - ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای اصلاح و بهبود شیوه های زندگی سالم

  - افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

  - فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف • * (2085)

  مدرسه مروج سلامت = دستیابی به سلامت دانش آموزان ، والدین و آموزگاران در تمامی ابعاد

 • * (1135)

  در مدرسه مروج سلامت امکان مشارکت دانش آموزان خانواده و جامعه فراهم است

 • * (3320)

  یادگیری و تجارب در مدرسه دانش آموزان را برای رسیدن به سلامت کامل کمک می کند

 • * (3822)

  مدارس فعال ، شهروندان فعال می سازد

 • * (3047)

  ارائه مؤثر آموزش سلامت به نوجوانان ، وظیفه ای است که هم اکنون برگردن ماست

امروزه نظام اطلاعات مناسب، ابزاري مهم براي مديريت و تصميمگيري در همه سازمان‏ها از جمله نظام سلامت كشور محسوب مي شود. داشتن اطلاعات به هنگام و معتبر كه در يك نظام مستمر جمع‌آوري ميشود، ضمن اينكه عمليات جاري سازمان را تسهيل و تسريع ميكند،‌ توانايي و مداخلات مديريتي و حل مشكلات سازماني را نيز فراهم ميسازد. نظام اطلاعات جاري سلامت يكي از مهمترين منابع اطلاعات سلامت است و مهمترين اهدافي كه در اين نظام توسط گروه آمار معاونت بهداشتي دنبال مي شود، عبارتند از:

-       ارتقاي كيفيت آمارها و شاخص‎هاي سلامت

-       امکان دسترسی آسان به اطلاعات در تصمیم‎گیری‌های نظام مراقبت بهداشتی

-       بکارگیری فناوری نوین اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت

-       توانمندسازی مدیران و کارشناسان در عرصه نظام سلامت

-       ترویج بکارگیری پژوهش‎های کاربردی در حل مشکلات سلامت

!-->