کتابخانه الکترونیکی

 

دسترسی به برخی انتشارات گروه های مدیریت سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس

 

 

* زردی نوزادی

* زایمان زودرس

* اهمیت پیشگیری از حوادث کودکان 

* حوادث مربیان فصل1

* حوادث مربیان فصل2

* حوادث مربیان فصل3

* حوادث مربیان فصل4

* حوادث مربیان فصل5

* حوادث مربیان فصل6

* حوادث مربیان فصل7

* حوادث مربیان فصل8

* حوادث مربیان فصل9

* اسلاید مربی

* احیای پایه ی کودکان

*حوادث مربیان فصل 5

*مجموعه آموزشی سوانح و حوادث در کودکان

 

* آشنایی مادران با عفونت ادراری

* عوامل خطر دوران بارداری

* هپاتیت در بارداری 1

* هپاتیت در بارداری 2

* خطر سزارین غیرضروری برای مادر 1

* خطر سزارین غیرضروری برای مادر 2

* مادران و شیردهی

 

 Border         

 

* جزوه آموزشي قبل از ازدواج

* ازدواج و روابط عاطفي

* راهنمای مربیان کلاس های آموزش هنگام ازدواج برای آموزش روابط زناشویی

- کتابچه های راهنمای ازدواج شاد و پایدار

 

Border

 

*  در مورد بیماری های شایع زنان چه می دانید؟

* تمرینات انعطافی

* تطابق با یائسگی، دوره طلایی زنان

 

Border

 

* آنچه افراد بالای 60 سال باید بدانند

* تقویت حافظه در دوره سالمندی

* خواب مناسب در دوره سالمندی

* بهداشت دهان و دندان در دوره سالمندی1

بهداشت دهان و دندان در دوره سالمندی

* اهمیت تمرینات بدنی در دوره سالمندی

* مشکلات ادراری در دوره سالمندی

* یبوست در دوره سالمندی

* راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته جامع سالمندی (ویژه پزشک)

- الهی پیر شی جوون

- آموزش سالمندان

- تمرینات بدنی

- سالمند و همبستگی در بستر خانواده

- فضای دوستدار سالمند

- همچنان که ما پیر می شویم حقوق ما

- "زندگی سالم در دوره سالمندی"

Border