کتابخانه الکترونیکی

کتابچه دیابت

آنچه باید در مورد دیابت بدانیم.

کتاب 1: آنچه باید در مورد دیابت بدانیم

عوارض زود رس دیابت

کتاب 2: عوارض زودرس دیابت

عوارض دیر رس دیابت

کتاب 3: عوارض دیررس دیابت

پای دیابت

کتاب 4: نوروپاتی و پای دیابتی

ورزش در دیابت

کتاب 6: ورزش در دیابت

دیابت بارداری

کتاب 7: دیابت بارداری

Border

دیابت:

حوادث و جامعه ایمن:

کتاب پزشک و دیابت

راهنمای اجرای جامعه ایمن 

کتاب بهورز و دیابتجامعه ایمن (راهنمای ویژه مدیران)
کتاب کاردان و دیابتشرح وظایف بخش سلامت شهرستان در جامعه ایمن
کتاب پرستار و دیابتراهکارهای پیشگیری از حوادث 

کتاب کارشناس تغذیه و دیابت

راهنمای طراحی لوگو

کتاب کاردان آزمایشگاه و دیابت همراه با فرم های برنامه دیابت

کمک های اولیه در سوختگی

کتاب برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

کمک های اولیه

برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت

مونوکسید کربن

دیابت و روزه داری

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
 پیشگیری از مسمومیت با گار مونوکسید کربن
 گزارش تحلیلی مسمومیت های استان فارس

سرطان:      

پیشگیری از سوختگی و اقدامات اولیه

سرطان ، شیوع و پیشگیری

تعاریف، شاخص ها و مدل های کاربردی در حوادث

کتاب برنامه های ملی کنترل سرطان

بچه های کوچک، آسیب های بزرگ 1

کتاب سمینار پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

بچه های کوچک، آسیب های بزرگ 2
 بچه های کوچک، آسیب های بزرگ 3
ژنتیک:بچه های کوچک، آسیب های بزرگ 4
فاویسمبچه های کوچک، آسیب های بزرگ 5
 بچه های کوچک، آسیب های بزرگ 6
 بچه های کوچک، آسیب های بزرگ 7
کتاب اصول پیشگیری و مراقبت غیرواگیربچه های کوچک، آسیب های بزرگ 8
ظروف یکبار مصرفبچه های کوچک، آسیب های بزرگ 9
 احیای پایه در کودکان
COPD:
با بیماری مزمن انسدادی ریه آشنا شویم 

Border

چك ليست وضعيت ايمني محيط هاي مختلف
(هر گونه استفاده پژوهشی از چک لیست های فوق بدون هماهنگی با واحد غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه از طرف این واحد غیرقانونی و قابل پیگیری است.)

برنامه جامعه ایمن

مدارس

خانه های بهداشت

پارک کودک

مرکز بهداشتی - درمانی

موتورسواران

Border

انتشارات واحد

دیابت چیست؟

دیابت چیست؟Download

دیابت

دیابتDownload

سرطان معده

سرطان معدهDownload

سرطان پروستات

سرطان پروستاتDownload

آسم

آسمDownload

فاویسم (بیماری باقلایی)

فاویسمDownload

سرطان بیضه

سرطان بیضه هاDownload

سرطان ریه

سرطان ریهDownload

فشارخون بالا و راههای پیشگیری از آن

فشار خونDownload

تالاسمی (کولیز)

تالاسمیDownload

سرطان تخمدان

سرطان تخمدانDownload

سرطان چرا؟

سرطانDownload

چهارشنبه سوری

چهار شنبه سوریDownload

خانه تکانی به شرط حفظ سلامتی

خانه تکانیDownload

سرطان پوست

سرطان پوستDownload

محافظت از پوست در برابر نورآفتاب و اشعه فرابنفش

محافظت از پوستDownload

بچه ها مواظب باشید حادثه در کمین است

حادثه در کمین استDownload

چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی

چهار شنبه سوزیDownload

فشارخون

فشار خون 1Download

فشارخون

فشار خون 2Download