کتابخانه الکترونیکی واحد واگیر

 

كتابهاي منتشر شده

 

راهنمای ایمن سازی ويرايش هفتم download

راهنماي ايمنسازي ويرايش ششم download

دستورالعمل عوارض ناخواسته ايمنسازي download

 

مراقبت فلج شل حاد download

دستورالعمل مراقبت مننژيت download

راهنماي كشوري مراقبت هپاتيت B download

 

راهنماي نظام مراقبت بيماري بوتوليسم download

راهنماي نظام مراقبت بيماريهاي منتقله از غذا download

مبارزه با تب مالت download

 

Border

 

پوستر آنفلوآنزا و سل

 

آنفلوآنزا 1 download

آنفلوآنزا 2 download

آنفلوآنزا 3 download

 

آنفلوآنزا 4 download

آنفلوآنزا 5 download

آنفلوآنزا 6 download

 

آنفلوآنزا 7 download

آنفلوآنزا 8 download

آنفلوآنزا 9 download

 

آنفلوآنزا 10 downloadآنفلوآنزا 11 download

سل download

 

 Border

 

پوستر ايـــدز

 

آموزش، پيشگيري و مراقبت ايدز 1download

آموزش، پيشگيري و مراقبت ايدز 2  download

آموزش، پيشگيري و مراقبت ايدز 3  download

 

 

 

كارت مركز مشاوره

 

كارت مركز مشاوره 1 download

كارت مركز مشاوره 2 download

 

 

 

پمفلت تماس جنسي ايمن

 

تماس جنسي ايمن 1 download

تماس جنسي ايمن 2 download

 

 

 

پمفلت انگ و تبعيض

 

انگ و تبعيض 1 download

انگ و تبعيض 2 download

 

 

 

پمفلت ايدز و جوانان

 

ايدز و جوانان 1 download

ايدز و جوانان 2 download

 

 

Border

 

پمفلت تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

 

تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 1download

تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 2download

 

 

 

پمفلت تب مالت

 

تب مالت 1 download

تب مالت 2 download

 

 

Border

 

پمفلت سل

 

پمفلت سل 1 download

پمفلت سل 2 download