نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
کارگاه پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 533
آزمون غیرحضوری ژنتیک نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 2024
برگزاری کلاس آموزشی با عنوان سرطان و مشاغل از طریق ویدیو کنفرانس نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 935
ایجاد زمینه برای فعالیت بیشتر آموزش و پرورش توسط مراکز بهداشت شهرستان شیراز در مدارس شیراز نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 793
كارگاه كشوري ژنتيك اجتماعي نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 898
برگزاری کارگاه پیشگیری و کنترل سرطان نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 1056
برنامه های برگزاری مراسم هفته دیابت نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 1467
کارگاه سرطان وِیژه پزشکان و کارشناسان غیرواگیر نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 597
قابل توجه کارشناسان واحدهای غیرواگیر شهرستان ها نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 1500
نشست صمیمانه جناب آقای دکتر کوروش اعتماد در جمع کارشناسان ستادی واحد غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نوشته شده توسط مدیر غیر واگیر 1375
جدید 

زیر مجموعه ها