کلاس آموزشی پیشگیری از عوامل خطر سرطان

در تاریخ های 27/2/93 و 3/3/93 کلاس آموزشی پیشگیری از عوامل خطر سرطان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل گردید. اسلاید های کارگاه جهت استحضار همکاران بر روی لینک زیر قرار داده شده است که می توانید دانلود نمایید.

دانلود