در راستای اجرای طرح شناسایی بیماران روستایی مبتلا به بیماری های غیرواگیر: برنامه آموزش کارکنان بهداشتی استان فارس به شیوه ویدئوکنفرانس اجرا می شود

کارشناس قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اجرای طرح آموزش کارکنان بهداشتی مجری شناسایی افراد مبتلا به بیماری های غیرواگیر در مناطق روستایی استان فارس، به شیوه ویدئوکنفرانس خبر داد.

به گزارش خبرنگار وب دا در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ سارا جوادپور با اعلام این خبر، گفت: با توجه به تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر شناسایی بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر آن ها از جمله دیابت، پرفشاری خون، چاقی و سایر مولفه های مرتبط، همچنین انجام مراقبت صحیح و دقیق افراد شناسایی شده و با هدف پیشگیری از ایجاد عوارض و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان، از مهرماه سال جاری در تمام مناطق روستایی استان فارس برنامه شناسایی این افراد به اجرا درمی آید.

وی افزود: بر همین اساس و برای بازدهی بیشتر و صرف هزینه کمتر، کار آموزش تمامی کارکنان همکار در این طرح اعم از پزشک، کارشناس، کاردان و بهورز استان فارس برای نحوه شناسایی افراد مبتلا به بیماری های آترواسکلروز، عروق کرونر، نارسایی قلبی، دیابت، پرفشاری خون، بیماری مزمن کلیه و استروک به صورت جداگانه ، در قالب ویدئوکنفرانس از مردادماه سال جاری آغاز می شود.