به مناسبت 16 اردیبهشت، روز جهانی آسم : برای پیشگیری از گسترش آسم ، محیط زندگی کودکان را سالم نگهداریم

به مناسبت 16 اردیبهشت، روز جهانی آسم : برای پیشگیری از گسترش آسم ، محیط زندگی کودکان را سالم نگهداریم

کارشناس برنامه آسم دانشگاه علوم پزشکی شیراز توصیه کرد :برای پیشگیری از گسترش آسم ، محیط زندگی کودکان در سال های اول زندگی را سالم نگهداریم .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دکتر زهرا خسروی زادگان افزود : آسم بیماری التهابی مزمن و غیر واگیر ریه است،مزمن به این معنا که بیماری همیشه وجود دارد حتی زمانی که بیمار احساس ناخوشی ندارد .

وی اظهار داشت : این بیماری تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بروز می کند ، به طور کلی این بیمــاری در افراد مستعد از نظر ارثی، به دنبال واکنش راه های هوایی به عوامل محرک و حساسیت زا ( آلرژیک ) رخ می دهد .

دکتر خسروی زادگان بیان کرد : هنگامی که فرد دچار حمله آسم می شود پوشش داخلی راه های هوایی در وی متورم و ملتهب می گردد،ترشحات مخاطی راه های هوایی ( موکوس ) زیاد می شود و عضلات دیواره راه های هوایی منقبض می گردد که مجموع وقایع فوق موجب انسداد راه های هوایی شده و در نتیجه هوای کمتری از آنها عبور می کند و در نتیجه با سخت تر شدن عمل تنفس، علایم آسم به صورت سرفه، خس خس سینه و تنگی نفس بروز می کند.

وی گفت : علت دقیق و اصلی آسم هنوز نامشخص است ولی آنچه که تاکنون روشن شده، نشان می دهد که آسم محصولی از ترکیب عوامل محیطی، سبک و شیوه زندگی و خصوصیات زیستی و ذاتی فرد (ژنتیک) می باشد.

دکتر خسروی زادگان افزود : سبک زندگی شهری از نظر زندگی آپارتمانی، عدم تحرک، غذاهای آماده ( Fast Food) و آلودگی هوا به علت دود سیگار و آلودگی شهر به علت دود خودروها عوامل شیوع بیشتر آسم هستند.

وی گفت : اگر افراد خانواده سابقه انواع آلرژی ها از جمله اگزما ، آلرژی بینی ، آلرژی غذایی و آسمرا داشته باشند احتمال بروز آسم در سایر افراد آن خانواده بیشتر می شود ، همچنین تماس با عواملی چون دود سیگار، عوامل عفونی و ویروسی و بعضی مواد حساسیت زا ممکن است سبب افزایش احتمال ابتلا به آسم گردد به گونه ای که برخی افراد مانند کارگران نانوایی، چوب بری و رنگ سازی به دلیل تماس های شغلی ممکن است دچار آسم شوند .

دکتر خسروی زادگان تصریح کرد : ممکن است بیماری آسم در افراد بدون سابقه آلرژی نیز رخ دهد، تاثیر مخرب عوامل محیطی در سال های اول زندگی مانند عفونت های شدید و یا آلودگی محیط زندگی تاثیر بدی بر روی رشد و تمایز راه های هوایی دارد و ابتلا به آسم را گسترش می دهد که در مواجهه با عوامل محرک، علایم بیماری بدتر می شود و منجر به آسم پایدار و افزایش خطر حملات حاد می گردد.