جذب بازرس افتخاری پلیس

1393-11-13

نظر به اينكه موضوع سوانح و حوادث ترافيكي و پيشگيري از مرگ و مير و معلوليتهاي ناشي از آن از اولويتهاي امر سلامت جامعه و دانشگاه مي باشد وبر اساس توافق دانشگاه علوم پزشکی و فرماندهی انتظامی فارس و با هدف کاهش تخلفات رانندگی و متعاقب آن کاهش سوانح و حوادث ترافیکی و ارتقاء سطح سلامت جامعه، مقرر گردیده تا پرسنل شاغل در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاغل در شهرستان شیراز و پرسنل ستادی و مراکز زیر مجموعه مراکز بهداشت شماره یک ،دو و سه در طرح "بازرسان افتخاری پلیس" مشارکت نمایند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید که مدارک مربوطه را بر اساس فرم پیوست هر چه سریعتر حداکثر تا 12 اسفند ماه (12/12/93) در ساختمان مرکزی به معاونت بهداشتی واحد غیر واگیر اتاق 435 ستاد سوانح ترافیکی دانشگاه و در مراکز بهداشت شهدای والفجر و انقلاب به واحد غیر واگیر مرکز نمایندگان ستاد سوانح ترافیکی تحویل بدهند.

شرایط عضویت:

- دارابودن تحصیلات لیسانس و بالاتر

- تکمیل فرمهای درخواست عضویت (فایل پیوست)

- تهیه مدارک لازم (بر اساس فایل پیوست)

حدود اختیارات بازرس افتخاری:

- شناسایی تخلفات رانندگی سطح شهر در حین تردد معمول

- صدور قبض جریمه جهت متخلفان

- ارائه قبوض به پلیس راهنمایی و رانندگی

توجه مهم:

- در صورت ناقص بودن حتی یک مورد از مدارک، کارت بازرسی جهت متقاضیان صادر نخواهد شد.

- لازمست کلیه مدارک در پوشه روغنی به رنگ آبی قرار گیرد.

:به منظور دریافت فرم های مربوطه به لینک های زیر مراجعه فرمایید

 

- فرم مشخصات

 

- فرم درخواست

 

- مدارک مورد نیاز

 

 

ستاد حوادث ترافیکی دانشگاه