معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد: موفقیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارایه گزارش ثبت سرطان جمعیتی به عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد: موفقیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارایه گزارش ثبت سرطان جمعیتی به عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر نشست بررسی ثبت سرطان جمعیتی در شیراز، گفت:تیم مرکز ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توانست به عنوان نخستین دانشگاه در کشور، گزارش تمامی اطلاعات ثبت شده را ارایه دهد.

Sabt X2x

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "رضا ملک زاده"، افزود: ایجاد تحول عظیم در نظام ثبت سرطان کشور، یکی از برنامه های مهم دولت یازدهم است؛ در دو تا سه سال گذشته، تلاش های بسیاری برای ثبت سرطان شده است که امروز نخستین گزارش آن از سوی تیم ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارایه شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ادامه داد: این گزارش نشانگر آن است که به چه میزان توانستیم ثبت سرطان را کامل تر و آمارهای دقیق تر سرطان را به دست بیاوریم؛ بنابراین این امر، برای تمام برنامه ریزی هایی که باید در آینده در راستای مهار سرطان انجام دهیم، بسیار ضروری است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در این نشست با بیان اینکه کهورت ها و ثبت بیماری ها، یکی از برنامه ها و زیرساخت های پژوهشی است، گفت: این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می شود و می خواهیم بتوانیم با تلاش، در سال های آینده حدود بیست بیماری شایع تر مانند سرطان را، ثبت کنیم.

دکتر "سید بصیر هاشمی"، افزود: این نشست، با حضور مسوولان وزارت بهداشت و متخصصان سرطان از آمریکا، با هدف ارزیابی و بررسی وضعیت ثبت سرطان در استان فارس، برگزار شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، ادامه داد: پس از این نشست، از برج پژوهشی محمد رسول الله(ص)، همچنین بیمارستان نمازی و درمانگاه مطهری به عنوان مراکز اصلی مراجعه بیماران سرطانی، بازدید شد.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکنسر و دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان نیز این نشست را آغاز یک برنامه ملی خصوص بررسی ارتباط مصرف قلیان با سرطان و آسیب های آن، دانست و افزود: در این نشست، برنامه ریزی و تبادل نظر برای آغاز پژوهش ها در خصوص شیوع بالای سرطان و ارتباط ان با قلیان، انجام می شود.

دکتر "کاظم زنده دل" با اشاره به آغاز مطالعات پژوهشی، افزود: در سال های آینده، پس از مثبت بودن ارتباط قلیان با سرطان و جمع آوری اطلاعات دقیق، در خصوص تاثیر آن و گروه های در معرض خطر، باید به تمام مردم جامعه اطلاع رسانی شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکنسر، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از نظر پژوهشی تقویت شده و شرایط بسیار خوبی دارد؛ همچنین با توجه به فعالیت خوبی که در برنامه ثبت سرطان داشته، بهترین منطقه برای مطالعه است.

دکتر زنده دل، اضافه کرد: در دنیا کشورهای زیادی مانند کشورهای عربی، بسیار قلیان مصرف می کنند، اما ساختار پژوهشی در آنجا وجود ندارد، به همین دلیل متخصصانی که از موسسه ملی تحقیقات سرطان آمریکا حضور دارند، یکی از بهترین مناطق دنیا برای پژوهش در این زمینه را ایران و شیراز می دانند.

عضو هیات علمی و ریيس مركز ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به درمان و پیشگیری، به عنوان دو مساله مهم در بیماری ها، گفت: برای پیشگیری از توسعه بیماری سرطان، پیشگیری و مهار آن، یکی از رکن های مهم ثبت سرطان است، به طوری که آمار و اطلاعات دقیق از رخداد هر سرطان، در هر منطقه ای از استان و کشور وجود داشته باشد.

دکتر "عباسرضائيان زاده"، افزود: برنامه ثبت سرطان جمعیت، آمار و اطلاعات دقیق سرطان را ثبت و شاخص های بهداشتی را محاسبه و گزارش می دهد.

این عضو هیات علمی دانشگاه، ادامه داد: یکی از اهداف این نشست، بررسی برنامه ثبت سرطان استان فارس، از سوی متخصصان برجسته سرطان در موسسه ملی تحقیقات سرطان آمریکا است.

دکتر رضائیان زاده، اضافه کرد: در این نشست، دو طرح ارتباط بین تریاک و سرطان و ارتباط مصرف قلیان با سرطان بررسی شد؛ البته از یک سال گذشته، با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، گلستان و کرمان و مشترک با موسسه ملی تحقیقات سرطان آمریکا، اجرا شد.

ریيس مركز ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه، بیان کرد: در این نشست، روند پیشرفت کار و نتیجه تحقیقات کشور ایران و موسسه ملی تحقیقات سرطان آمریکا، در خصوص طرح ارتباط بین تریاک و سرطان، مشاهده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر رضائیان زاده، افزود: حاضران در این نشست، زیرساخت های تحقیقاتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در خصوص ارتباط مصرف قلیان با سرطان، بررسی و برای اجرای آن تبادل نظر کردند.

در ادامه این بازدید، نشستی در دفتر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در خصوص تبادل نظر و نتیجه گیری وضعیت ارایه شده، گزارش فعالیت های انجام شده و بررسی آغاز طرح مطالعاتی ارتباط قلیان با سرطان، برگزار شد.