اسلاید های آموزش سرطان های شغلی از طریق ویدئو کنفرانس

فایل اسلایدهای مربوط به آموزش سرطان های شغلی که در تاریخ 6 خرداد ماه از طریق ویدئو کنفرانش برگزار گردید را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
سرطان های شغلی