هـــاري

افزايش موارد بيماري هاري در كشور، در سه ماهه نخست سال جاري يك هشدار جدي است.

به منظور پيشگيري از بروز بيماري صد در صد كشنده هاري، در صورت گزش و يا تماس با بزاق حيوانات خونگرم پستاندار اهلي و يا وحشي، بلافاصله محل زخم را با آب و صابون به مدت 20-15 دقيقه شستشو داده و جهت دريافت واكسن هاري به مراكز درمان پيشگيري هاري در شهرستان محل سكونت خود مراجعه نماييد.