سالروز جهاني مبارزه با ايدز

دهم آذر گردهمايي مهد كودك ها در بوستان آزادي به مناسبت سالروز جهاني ايدز و همچنين برگزاري كنفرانس‌ها و كلاس‌هاي آموزشي در كليه مراكز بهداشت شهرستانها به همين مناسبت اجرا گرديد.