برگزاری جلسه بازآموزی

کارگاه آموزش آبشاری پدیکلوزیس مورخ 95/8/23 در سالن PHC جهت کارشناسان مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس و پزشکان در مرکز بهداشت شهدای انقلاب برگزار می گردد.