اطلاعیه شماره یک سنجش 34-93

رئيس محترم شبكه بهداشتي - درماني شهرستان ....

با سلام و احترام

به استحضار مي رساند كه سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه  طبق مصوبه كميته استاني از 20 خرداد ماه در سراسر استان آغاز مي شود . در اين راستا و با توجه به اجراي برنامه پزشك خانواده در استان همانند سال گذشته معاينات پزشكي توسط پزشكان خانواده و براي نوآموزان تحت پوشش  هر پزشك انجام خواهد شد و برنامه توجيهي به صورت ويدئو كنفرانس در تاريخ 10 /3/93 براي 23 شبكه و به شرح زير برگزار خواهد شد كه ضروري است همكاران مسئول سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس در تاريخ و ساعت قيد شده در برنامه حضور كامل داشته باشند و معاونين محترم بهداشتي شبكه نيز براي آشنايي به كليات برنامه يك ساعت اول برنامه را دركنار مسئول واحد حضور داشته باشند .
در اين راستا چند فايل پيوست مي باشد( فايل شناسنامه جديد به همراه فرم معاينات پزشكي ودستورالعمل اجرايي سنجش )  كه لازم است در حين برنامه در دسترس كارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس باشد .   

تاريخ برگزاري :


 شنبه  10/3/93  از ساعت 30/12- 9

  9-30/10  صبح  با شبكه هاي اباده - ارسنجان - استهبان - اقليد - بوانات - پاسارگاد - خرامه - خرمبيد - خنج - داراب - رستم - زرين دشت                     

   11-30/12  با شبكه هاي سپيدان - سروستان - فراشبند - فيروز اباد - قيروكارزين - كازرون - لامرد - مرودشت - ممسني - مهر - ني ريز

رونوشت :

كارشناسان محترم فناوري اطلاعات شبكه جهت راه اندازي دستگاه ويدئو كنفرانس براي گروه اول راس ساعت30/8 صبح و گروه دوم راس ساعت 30/10