پرداخت مطالبات دارویی

 


مطالبات داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی مربوط به فروردین و اردیبهشت 95

حساب آنان واریز گردید. و بزودی مطالبات خرداد95 نیز بحساب واریز میگردد

لازم به ذکر است این داروخانه ها در 170 مرکز بهداشتی درمانی به ارائه خدمات دارویی مشغول می باشند.