سال 97 از نگاه رهبر فرزانه انقلاب : « حمایت از کالای ایرانی »

*