جلسه اول کارگاه مرگ و میر

 

 جلسه اول کارگاه مرگ و میر در تاریخ 95/5/20 در لینک زیر قابل دانلود است.

 

       Jadid دانلود کارگاه مرگ و میر