برقراری استعلام از بیمه سلامت ایران در سامانه خدمات سلامت ایرانیان

سوپروایزرهای سامانه خدمات سلامت ایرانیان

 

با سلام و احترام

خاطر نشان می سازد در قسمت تعیین وضعیت بیمه استعلام از بیمه سلامت ایران ( خدمات درمانی سابق ) مجددا راه اندازی شده است و مانند سابق می توان با وارد کردن شماره ملی افراد اطلاعات بیمه ای آنها را ( شماره بیمه و تاریخ اعتبار و نوع صندوق بیمه) دریافت نمود.