تماس با ما

 

* مدیر گروه واحد آمار و رایانه B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg   2122490 

* کارشناسان آماری  B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg  2122320-2122417  

* کارشناسان رایانه  B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg   2122793

 

 

معرفی واحد آمار و رایانه

امروزه نظام اطلاعات مناسب، ابزاري مهم براي مديريت و تصميمگيري در همه سازمان‏ها از جمله نظام سلامت كشور محسوب مي شود. داشتن اطلاعات به هنگام و معتبر كه در يك نظام مستمر جمع‌آوري ميشود، ضمن اينكه عمليات جاري سازمان را تسهيل و تسريع ميكند،‌ توانايي و مداخلات مديريتي و حل مشكلات سازماني را نيز فراهم ميسازد. نظام اطلاعات جاري سلامت يكي از مهمترين منابع اطلاعات سلامت است و مهمترين اهدافي كه در اين نظام توسط گروه آمار معاونت بهداشتي دنبال مي شود، عبارتند از:

-       ارتقاي كيفيت آمارها و شاخص‎هاي سلامت

-       امکان دسترسی آسان به اطلاعات در تصمیم‎گیری‌های نظام مراقبت بهداشتی

-       بکارگیری فناوری نوین اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت

-       توانمندسازی مدیران و کارشناسان در عرصه نظام سلامت

-       ترویج بکارگیری پژوهش‎های کاربردی در حل مشکلات سلامت

برنامه های واحد آمار و رایانه

 

کار گروه نظام اطلاعات سلامت

* کار گروه نظام سلامت

 

برنامه های آمار و شاخص های سلامت

* شاخص های فرم الف ( فایل word) - (فایل pdf)

 

* شاخص های فرم ب (فایل word) - ( فایل pdf)

 

* شاخص های سالنامه آماری

 

* پوستر شاخص ها و مراقبت های بهداشتی

 

* شاخص های عملکرد رتبه بندی شبکه ها

 

در سامانه پایش شاخص های  بهداشتی:

( در این سامانه سطوح خانه بهداشت و مرکز شهرستان ثبت می گردد و امکان پایش شاخصهای بهداشتی در دوره های زمانی مختلف وجود دارد. همچنین دسترسی مدیران به انواع گزارش های آماری فصلی ، شش ماهه و سالانه از شاخصهای ثبت شده در سطوح مرکز بهداشتی درمانی و مرکز بهداشت شهرستان میسر می باشد.)

 

برنامه IT

* فعالیت واحد آمار در زمینه IT

 

* سقف خرید تجهیزات رایانه ای