پوستر هفته جهانی شیر مادر سال 95

 

با توجه به اجرایهفته جهانی شیر مادر "  لطفا جهت دریافت پوستر ها با شعار

 

 

" 1000 روز طلایی با شیر مادر- مهر مادر" به لینک های زیرمراجعه نمایید.

 

* دانلود پوستر شماره 1

* دانلود پوستر شماره 2

* دانلود پوستر شماره 3