توصیه‌های به منظور پیشگیری و کنترل استرس

دنیای امروز جهانی است پرتنش؛ فشارهای روحی و عصبی، اندوه و افسردگی، دلهره و تشویش و به زبان ساده‌تر غم و غصه  دست از سر ما بر نمی دارد. نگرانی های بیش از حد مشكلی است كه میلیون ها نفر به آن گرفتارند اما دل‌نگرانی (استرس) همیشه مخرب و زیانبار نیست ! در واقع گاهی اوقات بهتر است نگران باشیم. برای آگاهی بیشتر در این زمینه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

- بسته آموزشی استرس