برگزاری اولین مانور استانی مدیریت بهداشت محیط در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی وانسان ساخت

 

 به گزارش  روابط عمومي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، مهندس رضا کشاورز مویدی، مدیر سلامت محیط وحرفه ای استان فارس با بیان این مطلب، گفت : با توجه به نزدیک شدن به بیستم مهر ماه روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و به منظور آمادگی هر چه بیشتر کارکنان بهداشت محیط استان فارس مانور استانی مدیریت بهداشت محیط در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی وانسان ساخت در شهرستان کوار برگزار می گردد .
 
وی اظهار داشت : در این مانور توانمندی ،تجهیزات و سرعت عمل فعالان در حوزه بهداشت محیط استان درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه ، مورد ارزیابی قرار می گیرد .