خبر

برگزاری آزمون مجازی آشنایی با انواع مخاطرات انسان ساخت

آزمون مجازی آشنایی با انواع مخاطرات انسان ساخت در تاریخ 93/9/21 راس ساعت 9 صبح لغایت 9/30 صبح بر روی سامانه مدیریت آموزش برگزار می گردد.

آدرس سایت vu.sums.ac.ir/azmoon

مسیر ثبت نام : فراگیران - شناسه کاربری : کدملی     رمز عبور :  کد ملی

 

دانلود منابع آزمون